Käytännön ohjeita tarjoajilleVastaa niin kuin on kysytty!
 • Esimerkiksi: Tarjouspyynnössä vaaditaan ilmoittamaan toimitusaika viikkoina yhtenä kokonaislukuna. Tällöin ei saa ilmoittaa, että toimitusaika on 4-6 viikkoa, muutamia viikkoja, 10-15 arkipäivää, tms.
  • Kaupungilla on oikeus tai jopa velvollisuus hylätä tarjous suoraan.
Vastaa siihen mitä on kysytty – älä vastaa mihinkään muuhun!
 • Esimerkiksi: Tarjouspyynnössä ei vaadita ilmoittamaan tarjouksessa maksuehtoa (tarjouspyynnössä ilmoitetaan, että maksuehto on 21 päivää netto). Tällöin ei saa ilmoittaa, että maksuehto on lyhyempi kuin 21 päivää netto.
  • Kaupungilla on oikeus tai jopa velvollisuus hylätä tarjous suoraan.
Älä jätä täyttämättä hintakohtia!
 • Jos hintavertailuun vaikuttava hinta on jätetty ilmoittamatta, ei hintaa saa jälkikäteen ilmoittaa, koska se ei ole tasapuolista ja syrjimätöntä muita tarjoajia kohtaan.
Älä oleta mitään – älä tee omia tulkintoja!
 • Jos jotain asiaa ei ole ilmaistu yksiselitteisesti tarjouspyyntöasiakirjoissa, niin ei pidä lähteä tekemään olettamuksia eikä omia tulkintoja.
 • On sekä tarjoajan että kaupungin etu, että tarjoaja esittää kysymyksiä epäselvistä asioista (tarjouspyynnöissä on määräaika kysymysten esittämiselle).
 • Tarjoajan omat tulkinnat asioista voivat huonoimmassa tapauksessa johtaa siihen, että tarjous on tarjouspyynnön vastainen.
Älä toimita mitään ylimääräistä!
 • Esimerkiksi: Jos tarjouspyynnössä ei vaadita toimittamaan tarjottavan laitteen esitteitä, käyttöohjeita, yms., niin niitä ei tule toimittaa. Muuten kaupunki joutuu käymään ne kaikki läpi sanasta sanaan ja tekemään paljon turhaa työtä.
  • Huonoimmassa tapauksessa niissä saattaa olla jotain tarjouspyynnön vastaista.
Älä toimita tarjoussaatetta!
 • Tarjouksen mukana ei tule toimittaa tarjoussaatetta tms., jos sen toimittamista ei vaadita.
  • Huonoimmassa tapauksessa siinä saattaa olla jotain tarjouspyynnön vastaista.
Älä jätä tarjousta myöhässä!
 • Tarjouksen toimittaminen perille määräajassa on tarjoajan vastuulla, minuutinkin myöhästynyt tarjous hylätään. Oikeuskäytännön mukaan asia on yksiselitteinen: myöhästynyt tarjous tulee hylätä.
  • Tarjous tulee laatia ja lähettää hyvissä ajoin.
Jätä tarjous siinä muodossa kuin se on vaadittu jätettävän!
 • Esimerkiksi: Tarjouspyynnössä vaaditaan toimittamaan tarjous kahtena kappaleena kirjekuoressa. Tällöin tarjousta ei tule toimittaa pelkästään sähköpostilla.
  • Kaupungilla on oikeus tai jopa velvollisuus hylätä tarjous suoraan.

Kommentit