Tietopyyntö: Sähkönhankinnan asiantuntijapalvelut

Hyvinkään kaupunki valmistelee tarjouskilpailua sähkönhankinnan asiantuntijapalveluista.


Sähkönhankinnan asiantuntijapalvelujen tarjouskilpailun on tarkoitus käsittää ainakin sähkönmyyntisopimuksen kilpailuttaminen Hyvinkään kaupunkikonsernille 1.1.2021 alkaen sekä asiantuntijana toimiminen systeemi- ja aluehinnan kiinnityksissä. Optiona hankinnassa ovat mahdollisesti muut palvelut sähkömarkkinoihin ja energiatehokkuuteen liittyen.


Hyvinkään kaupunki pyytää hankinnasta kiinnostuneita toimijoita ilmoittautumaan kaupungille.


Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten näiden tietojen julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja tekniseen vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Nämä tiedot eivät velvoita Hyvinkään kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa.


Hankinnan kohdetta tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hyvinkään kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja tekniseen vuoropuheluun osallistumisesta.


Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään lähettämään sähköpostilla (viestin aiheeksi Sähkönhankinta_2018) seuraavat tiedot (vähintään kolme ylintä tietoa):
  • Toimijan nimi ja Y-tunnus
  • Yhteyshenkilön nimi ja hänen suorat yhteystietonsa
  • Mitä lisäarvoa toimija pystyisi tuottamaan Hyvinkään kaupunkikonsernille?
  • Toimijan sähkömarkkinoihin liittyvien palvelujen valikoima
  • Toimijan energiatehokkuuteen liittyvien palvelujen valikoima
  • Toimijan muiden mahdollisten palvelujen valikoima
  • Toimijan mahdolliset innovatiiviset ratkaisut sen valikoimassa olevissa palveluissa
  • Toimijan ehdotus hankinnan hinnoittelumalliksi
  • Toimijan ehdotus tarjouskilpailun soveltuvuusvaatimuksiksi (kelpoisuusvaatimuksiksi)
  • Toimijan ehdotus tarjouskilpailun vertailuperusteiksi
Sähköpostiviesti pyydetään lähettämään viimeistään 31.12.2017 mennessä osoitteeseen hankintapalvelut(at)hyvinkaa.fi (korvaa (at) @-merkillä).


Jos jollain yhteishankintayksiköllä on mielestään olemassa (tai tulossa) ratkaisu, joka voisi täyttää Hyvinkään kaupunkikonsernin tarpeet, pyydetään kyseistä yhteishankintayksikköä ottamaan yhteyttä kaupungin hankintapalveluihin: hankintapalvelut(at)hyvinkaa.fi.
Kommentit