Tietopyyntö: Betonituotteet ja -tarvikkeet

Hyvinkään kaupunki valmistelee tarjouskilpailua betonituotteista ja -tarvikkeista. Tavoite sopimuskauden alkamiselle on 23.6.2018.


Betonituotteiden tarjouskilpailun on tarkoitus käsittää ainakin betoniputket ja betonikaivot (osakokonaisuus 1) sekä liimattavat betonireunakivet, betonisidekivet, bitumiliuokset ja liimanauhat (osakokonaisuus 2).


Kyseessä oleva hankinta ylittää hankintalain § 26 mukaisen EU-kynnysarvon. Arvo ei sido Hyvinkään kaupunkia.


Hyvinkään kaupunki pyytää hankinnasta kiinnostuneita toimijoita ilmoittautumaan kaupungille.


Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten näiden tietojen julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja tekniseen vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Nämä tiedot eivät velvoita Hyvinkään kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa.


Hankinnan kohdetta tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hyvinkään kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja tekniseen vuoropuheluun osallistumisesta.


Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään lähettämään sähköpostilla (viestin aiheeksi Betonituotteet_2018) seuraavat tiedot (vähintään kaksi ylintä tietoa):
  • Toimijan nimi ja Y-tunnus
  • Yhteyshenkilön nimi ja hänen suorat yhteystietonsa
  • Toimijan betonituotteiden ja -tarvikkeiden valikoima (yksityiskohtaisempaa tietoa toimijasta)
  • Tieto osakokonaisuudesta/osakokonaisuuksista, joiden hankinnasta toimija on kiinnostunut

Sähköpostiviesti pyydetään lähettämään viimeistään 24.11.2017 mennessä osoitteeseen hankintapalvelut(at)hyvinkaa.fi (korvaa (at) @-merkillä).
Kommentit