Kunnallistekniikan suunnittelupalvelujen sopimuskumppanit valittu


Kunnallistekniikan suunnittelupalvelujen sopimuskumppaneiksi on tarjouskilpailulla valittu alla luetellut palveluntuottajat. Sopimuskausi on 30.9.2019 saakka, minkä jälkeen on mahdollista käyttää kahden vuoden optio.


Vesihuollon yleissuunnittelu:
Sweco Ympäristö Oy, Sito Oy, Destia Oy, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy sekä Ramboll Finland Oy


Liikennesuunnittelu: Kaavoitukseen liittyvä liikennesuunnittelu:
WSP Finland Oy, Destia Oy, Sweco Ympäristö Oy, A-Insinöörit Oy ja Trafix Oy


Liikennesuunnittelu: Liikenteellinen yleissuunnittelu:
A-Insinöörit Oy, Trafix Oy, Sweco Ympäristö Oy, Strafica Oy ja Sito Oy


Liikennesuunnittelu: Liikkumisen ohjaus:
WSP Finland Oy, Trafix Oy, Ramboll Finland Oy, Strafica Oy ja Sito Oy


Liikennesuunnittelu: Joukkoliikennesuunnittelu:
Strafica Oy, Ramboll Finland Oy, WSP Finland Oy, Sito Oy ja Trafix Oy


Katu- ja muun yleisen alueen rakennussuunnittelu: Alue-, väylä- ja vesihuollon suunnittelu:
Ramboll Finland Oy, WSP Finland Oy, Sweco Ympäristö Oy, Kon-Ins Oy ja A-Insinöörit Oy


Katu- ja muun yleisen alueen rakennussuunnittelu: Geotekninen suunnittelu:
Ramboll Finland Oy, Sito Oy, Finnmap Infra Oy, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy sekä WSP Finland Oy


Katu- ja muun yleisen alueen rakennussuunnittelu: Liikenteenohjaussuunnittelu:
Trafix Oy, A-Insinöörit Oy, WSP Finland Oy, Sweco Ympäristö Oy ja Sito Oy


Silta- ja muiden taitorakenteiden suunnittelu:
A-Insinöörit Oy, Ramboll Finland Oy, Sweco Rakennustekniikka Oy ja VR Track Oy


Hulevesialtaiden yleis- ja rakennussuunnittelu:
Destia Oy, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Ramboll Finland Oy, Sito Oy sekä Vapo Oy


Vesilaitossuunnittelu: Yleissuunnittelu:
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Ramboll Finland Oy sekä Sweco Ympäristö Oy


Vesilaitossuunnittelu: Toteutussuunnittelu:
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Ramboll Finland Oy sekä Sweco Ympäristö Oy


Vesilaitossuunnittelu: Vedenhankintaan yms. vesilaitostoimintaan liittyvät selvitykset ja tutkimukset:
Sito Oy, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Ramboll Finland Oy sekä Sweco Ympäristö Oy


Vihersuunnittelu:
Studio Terra Oy, WSP Finland Oy, Destia Oy, Ympäristösuunnittelu Liisa Alanko Oy ja VSU maisema-arkkitehdit Oy


Maastomittaukset ja maaperätutkimukset:
Geotek Oy, Geopalvelu Oy, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, VR Track Oy sekä Ramboll Finland Oy

Kommentit