Tietopyyntö: Painopalvelut


Hyvinkään kaupunki valmistelee tarjouskilpailua painopalveluista. Tavoite sopimuskauden alkamiselle on 1.4.2018.


Painopalvelujen tarjouskilpailun on tarkoitus käsittää ainakin käyntikorttien ja muiden korttien sekä pienesitteiden painatukset. Mahdollisesti kilpailutus koskee myös muita painopalveluja, ainakin optiona.


Hyvinkään kaupunki pyytää hankinnasta kiinnostuneita toimijoita ilmoittautumaan kaupungille.


Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten näiden tietojen julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja tekniseen vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Nämä tiedot eivät velvoita Hyvinkään kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa.


Hankinnan kohdetta tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hyvinkään kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja tekniseen vuoropuheluun osallistumisesta.


Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään lähettämään sähköpostilla (viestin aiheeksi Painopalvelut_2018) seuraavat tiedot (vähintään kaksi ylintä tietoa):
 • Toimijan nimi ja Y-tunnus
 • Yhteyshenkilön nimi ja hänen suorat yhteystietonsa
 • Toimijan painopalvelujen valikoima (yksityiskohtaisempaa tietoa toimijasta)
 • Toimijan mahdolliset graafisen alan innovatiiviset ratkaisut
 • Toimijan ehdotus painopalvelujen hinnoittelumalliksi
  • Käyntikortit ja muut kortit
  • Pienesitteet
  • Kirjekuoret
  • Lehdet
  • Muut painotyöt (erityisesti kaupunkia kiinnostaa se, mikä on toimijan ehdotus koskien yksittäisiä, ei-toistuvia painotöitä)
  • Graafiset palvelut
 • Toimijan ehdotus siitä, minkälaisiin osakokonaisuuksiin hankinta kannattaisi jakaa
 • Toimijan ehdotus tarjouskilpailun soveltuvuusvaatimuksiksi (kelpoisuusvaatimuksiksi)
 • Toimijan ehdotus tarjouskilpailun vertailuperusteiksi
Sähköpostiviesti pyydetään lähettämään viimeistään 31.10.2017 mennessä osoitteeseen hankintapalvelut(at)hyvinkaa.fi (korvaa (at) @-merkillä).


Jos jollain yhteishankintayksiköllä on mielestään olemassa (tai tulossa) ratkaisu, joka voisi täyttää Hyvinkään kaupungin tarpeet, pyydetään kyseistä yhteishankintayksikköä ottamaan yhteyttä kaupungin hankintapalveluihin: hankintapalvelut(at)hyvinkaa.fi.


Kommentit