Mitä jos omat rahkeet eivät riitä?

Jos yrityksenne resurssit eivät riitä tarjouskilpailun kohteena olevan hankinnan toteuttamiseen, niin voitte yrittää tehdä yhteistyötä muiden yritysten kanssa. Yksi vaihtoehto on, että etsitte sopivan alihankkijan yrityksellenne tai yrityksenne tarjoutuu alihankkijaksi toiselle yritykselle. Toinen vaihtoehto on tehdä tarjous tarjousyhteenliittymänä. Tarjousyhteenliittymä tarkoittaa sitä, että tarjoajayhteisöjä on useampi kuin yksi ja tarjoajayhteisöt vastaavat hankintasopimuksesta ja sen velvoitteista yhteismitallisesti.Hyvinkään rautatieasema sateisena syysaamuna.

Kommentit