Kiitos Uudenmaan Yrittäjät ja hankinta-aamuun 25.10. osallistuneet!


Uudenmaan Yrittäjät järjesti yhteistyössä Hyvinkään kaupungin kanssa hankinta-aamun yrittäjille 25.10. Alla on pääkohtia kaupungin hankintapalvelujen esityksestä.


Jos haluat tarjota EU-hankintaan…
 • Tutustu etukäteen siihen, mikä on yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja (ESPD) ja kuinka se täytetään
 • Hanki valmiiksi kirjalliset suostumukset yhteisön relevantilta henkilöpiiriltä (esim. yrityksen toimitusjohtaja, hallitus ja prokuristit) rikosrekisteriotteiden pyytämistä varten
 • Vaikka hankinta olisi jaettu hyvinkin pieniin osiin, niin ESPD ja rikosrekisteriotteet koskevat kaikkia osia

Jos haluat tarjota mihin tahansa hankintaan…
 • Heti tarjouspyynnön saatuasi lue tarjouspyyntö läpi sanasta sanaan
  • Jos et ymmärtänyt jotain, esitä asiasta kysymys tarjouspyynnön ohjeiden mukaisesti
 • Ole erittäin huolellinen laatiessasi tarjousta
  • Tarkista tarjouksesi monta kertaa ennen sen jättämistä
 • Vastaa vain siihen mitä kysytään ja niin kuin kysytään
 • Älä missään tapauksessa jätä tarjouksen laatimista ja jättämistä viime tinkaan

Mitä jos omat rahkeet eivät riitä?
 • Etsi sopiva alihankkija yrityksellesi
 • Yrityksesi voi tarjoutua alihankkijaksi toiselle yritykselle
 • Tarjouksen tekeminen tarjousyhteenliittymänä
  • Tarjousyhteenliittymä tarkoittaa sitä, että tarjoajayhteisöjä on useampi kuin yksi ja tarjoajayhteisöt vastaavat hankintasopimuksesta ja sen velvoitteista yhteismitallisesti
  • Olennaista on tarjoajayhteisöjen keskinäinen sopimus

Miten kaupunki huomioi paikalliset PK-yritykset?
 • Vuoropuhelu potentiaalisten tarjoajien kanssa
 • Hankinnan jakaminen tarkoituksenmukaisiin osiin
 • Hankintojen ohjaaminen silloin kun siihen on perusteet (= eri asia kuin suosiminen)
  • Esim. noutopistevaatimus, ei erillisiä matkakuluja, huollon vasteaika, jne.
 • Asiakirjojen pitäminen mahdollisimman yksinkertaisina
  • Kuitenkin hankintalain vaatimukset ja sopimusehtojen merkitys huomioiden
 • Tiedon jakaminen esim. blogissa

Avoimet ja tulevat tarjouskilpailut sekä hankinta- ja sopimusohje
Kommentit