Tietopyynnöt ja vuoropuhelut ovat yrityksen mahdollisuus vaikuttaa

Julkisissa hankinnoissa tarjouskilpailun valmistelu on erittäin olennainen vaihe sekä hankintayksikön että potentiaalisten tarjoajien kannalta. Tietopyynnöllä (tai markkinakartoituksella) hankintayksikkö pyytää tulevasta tarjouskilpailusta kiinnostuneita toimijoita ilmoittautumaan hankintayksikölle. Vuoropuhelu (usein puhutaan teknisestä vuoropuhelusta) on ennen hankintailmoituksen julkaisemista käytävää kommunikointia tarjouspyynnön sisällöstä usean eri toimijan kanssa.


Tietopyynnöt löytyvät HILMA-ilmoituskanavasta (www.hankintailmoitukset.fi) kirjoittamalla Hakusana(t)-kenttään hakusanaksi tietopyyntö ja klikkaamalla HAE-painiketta. Markkinakartoitusten osalta hakusanana toimii markkinakartoitus.


Osasta Hyvinkään kaupungin hankinnoista julkaistaan HILMA-ilmoituskanavassa tietopyyntö, jolla pyydetään hankinnasta kiinnostuneita yrityksiä ilmoittautumaan kaupungille. Kaupungin hankinnoissa pyritään käymään vuoropuhelua alan yritysten (erityisesti paikallisten yritysten) kanssa ennen tarjouspyynnön julkaisua (joko yrityskohtaisesti tai esimerkiksi kaikille yrityksille yhteisen infotilaisuuden muodossa).


Jos yrityksenne on mukana vuoropuhelussa ja pääsette kommentoimaan asiakirjaluonnoksia, niin käyttäkää tilaisuus hyödyksi:

Jos yrityksellänne on tarjota uusi innovatiivinen ratkaisu tai yrityksellänne on muuta uusinta tietoa hankinnan kohteesta, niin kertokaa tietonne vuoropuhelussa!
  • Kaupunki on kiinnostunut uusista innovaatioista ja alan ”uusista tuulista”.
  • Kaupunkia kiinnostaa, voiko hankinnan kilpailuttaa jollain uudella tavalla tai jostain uudesta näkökulmasta.
Lukekaa luonnokset huolellisesti läpi – “Tehkää kotiläksynne!”
  • Kertokaa kaupungille sellaisista ehdoista, jotka eivät ole alalle tyypillisiä. Kertokaa, mitkä ovat alalle tyypilliset ehdot.
  • Kertokaa kaupungille sellaisista kohdista, jotka estävät yritystänne tarjoamasta. Kertokaa, miten kyseisiä kohtia kannattaisi muuttaa.
  • Jos jokin kohta on epäselvä tai tulkinnanvarainen, niin kysykää mitä sillä tarkoitetaan.


Hyvinkää juhlii tänä vuonna 100 vuottaan yhdessä itsenäisen Suomen kanssa. 100-vuotisjuhlinta näkyy monella tapaa, mm. Hyvinkään katukuvassa. Kuvassa myös Mauno Oittisen Hitsaajat-patsas.

Kommentit