Mitä on julkinen hankinta?

Julkinen hankinta on sitä, kun hankintalainsäädännön mukainen hankintayksikkö (esimerkiksi Hyvinkään kaupunki) hankkii tavaraa tai palvelua taikka urakan vastiketta vastaan oman organisaation ulkopuolelta.


Julkinen hankinta ei ole sitä, kun hankintayksikkö valmistaa tavaraa tai tuottaa palvelua taikka toteuttaa urakan omana työnä.Kommentit