Kuinka tarjoukset arvioidaan?Tarjousten arviointi tapahtuu vaiheittain:
  1. Soveltuvuuden arviointi
  2. Tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistus
  3. Tarjousten vertailu


Soveltuvuuden arviointi


Tarjoajille on asetettu tarjouskilpailuissa tietyt soveltuvuusvaatimukset (kelpoisuusvaatimukset), jotka tarjoajien tulee täyttää. Soveltuvuusvaatimuksia ovat esimerkiksi: tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet, taloudellinen tilanne, vastuuvakuutus, referenssit. Tarjoajan tulee olla tarkkana siinä, että soveltuvuusvaatimukset täyttyvät (muuten tarjousta ei kannata jättää).


Tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistus


Kaupungin velvollisuutena on tarkistaa, että tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia. Tarjoajan on syytä ymmärtää, että usein tarjouspyynnön vastainen tarjous joudutaan hylkäämään suoraan, koska muuten ei meneteltäisi tasapuolisesti ja syrjimättömästi muita tarjoajia kohtaan.


Tarjousten vertailu


Tarjousten vertailu on erittäin olennainen osa tarjouskilpailuprosessia. Huolimaton tai ylimalkainen suhtautuminen vertailuperusteisiin aiheuttaa usein sen, että tarjous ei pärjää tarjousvertailussa. Vertailuperusteet kertovat sen, mitkä asiat tarjouskilpailun ratkaisevat.


Ei kokeestakaan saa hyviä pisteitä vastaamalla kysymyksen vierestä!

Kommentit