FAQ

Tälle sivulle kootaan keskeisiä yritysten ja muiden yhteisöjen esittämiä kysymyksiä koskien julkisia hankintoja ja hankintasopimuksia, sekä yleisesti että erityisesti Hyvinkäätä koskien. Kysymyksiä voi esittää käyttämällä tämän sivun alalaidassa olevaa kommentointimahdollisuutta tai lähettämällä hankintapalveluihin sähköpostia: hankintapalvelut(at)hyvinkaa.fi (korvaa (at) @-merkillä).


Mikä on HILMA?
HILMA-ilmoituskanava on Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoista. HILMA on osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.


Mikä on EUVL?
EUVL on Euroopan unionin virallinen lehti. EU-hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen ja muiden erityisten palvelujen kansalliset hankinnat ja kansalliset käyttöoikeussopimukset ilmoitetaan Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa. Täydennysosan verkkoversio on TED (Tenders Electronic Daily), joka on osoitteessa http://ted.europa.eu.


Mikä on EU-hankinta?
EU-hankinta on vähintään EU-kynnysarvon suuruinen hankinta. Kyseessä on hankinta, jonka ennakoitu arvo on vähintään hankintalaissa tai erityisalojen hankintalaissa ilmoitetun EU-kynnysarvon suuruinen. EU-kynnysarvot vahvistetaan kahden vuoden välein. EU-hankinnasta julkaistaan ilmoitus HILMA-ilmoituskanavassa ja sieltä ilmoitus lähetetään julkaistavaksi Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUVL).
Mikä on kansallinen hankinta?
Kansallinen hankinta on vähintään kansallisen kynnysarvon suuruinen hankinta, mutta EU-kynnysarvon alittava hankinta. Kyseessä on hankinta, jonka ennakoitu arvo on vähintään hankintalaissa ilmoitetun kansallisen kynnysarvon suuruinen, mutta alhaisempi kuin mahdollinen EU-kynnysarvo. Kansallisesta hankinnasta julkaistaan ilmoitus HILMA-ilmoituskanavassa. Sosiaali- ja terveyspalveluissa, muissa erityisissä palveluissa sekä käyttöoikeussopimuksissa ilmoitus lähetetään HILMAsta julkaistavaksi Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUVL).


Mikä on pienhankinta?
Pienhankinta on hankinta, jonka ennakoitu arvo alittaa hankintalaissa ilmoitetun kansallisen kynnysarvon tai erityisalojen hankintalaissa ilmoitetun EU-kynnysarvon. Pienhankintoihin ei sovelleta hankintalainsäädäntöä. Pienhankinnoissa noudatetaan hankintayksikön omaa hankintaohjetta (Hyvinkäällä hankinta- ja sopimusohje) sekä julkisten hankintojen yleisiä periaatteita, joita ovat tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu sekä avoimuus ja suhteellisuus. Pienhankinta voi olla terminä harhaanjohtava, koska esimerkiksi Hyvinkään Veden osalta viisi miljoonaa euroa maksava rakennusurakka olisi pienhankinta.

Kommentit